Uitreiking ‘Gouden Klim’ - begin van een traditie

Een vergulde speld van het beeld ‘De Klim’, het nationale donormonument naast de Grote Kerk in Naarden, is op vrijdag 10 oktober jl. voor het eerst uitgereikt. Piet Legerstee en Paul van den Elsaker waren de gelukkige ontvangers. Zij werden gehuldigd vanwege hun grote inzet op het gebied van orgaandonatie in het algemeen en hun inspanningen voor de Stichting Nationaal Donor Monument (SNDM) in het bijzonder.
Piet Legerstee is de initiatiefnemer van het donormonument, Paul van den Elsaker heeft hem van het begin af aan bijgestaan om samen hun ideeën te realiseren.

SNDM heeft deze blijk van erkenning in het leven geroepen voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor orgaantransplantatie en -donatie. De bedoeling is dat de uitreiking een terugkerende traditie wordt.
Dit jaar wordt van 12 t/m 19 oktober de Donorweek gehouden en de SNDM vond dat een mooi moment voor de uitreiking van de ‘Gouden Klim’.

Het donormonument De Klim in Naarden is opgericht ter herinnering aan alle anonieme donoren die hun organen hebben afgestaan. Het is een plek waar getransplanteerden hun donor kunnen bedanken en nabestaanden van donoren troost kunnen vinden. Het monument werd in oktober 2011 onthuld.

De SNDM stelt zich tot doel om het donormonument zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Zo zijn er intussen vier transplantatieziekenhuizen waar een replica van De Klim een prominente plaats inneemt. Het streven is dat in de nabije toekomst in alle transplantatieziekenhuizen in Nederland een replica staat.

Piet Legerstee en Paul van den Elsaker waren beiden zeer verguld met deze onverwachte blijk van waardering.

Menu