Geschiedenis

NDM

Na meer dan een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, onderging Piet Legerstee in mei 2002 een levensreddende levertransplantatie. Toen hij na een moeizame revalidatie weer langzaam opkrabbelde groeide het besef hoe bijzonder het is om een orgaan van een willekeurige persoon te mogen ontvangen en hoe graag hij deze persoon daarvoor had willen bedanken. Een onmogelijkheid. Maar zo werd wel het idee geboren om een monument op te richten als dankbetuiging en ter herinnering aan alle anonieme donoren.

Als bestuurslid van de Stichting Transplantatie Nu! nam hij het initiatief voor het oprichten van een donormonument door zijn medebestuursleden een gedetailleerd plan voor te leggen ter realisatie. Na vele jaren lobbyen lukte het hem, samen met andere actief betrokkenen, voldoende middelen te werven voor het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van het schitterende beeld De Klim. En daarmee was het Nationale Donor Monument een feit.

Menu