Jaarverslag 2009

In 2009 liepen de plannen om te komen tot de oprichting van een Nationaal Donor Monument wat moeizaam. Een eerste plan van aanpak is geschreven en de werkgroep is uitgebreid met meerdere leden. Er zijn in dit jaar nog maar beperkt spontaan kleine giften binnen gekomen. Een belangrijke bijdrage aan de financiële middelen kwam echter van Harten Twee. Deze bijdrage leverde niet alleen extra financiële zekerheid op, maar gaf ook de bevestiging dat andere organisaties een Donor Monument zien zitten en willen ondersteunen. Ook dit jaar vielen de bankkosten als enige ten laste van het resultaat. Andere gemaakte kosten zijn niet ten laste van de donormonument-rekening gekomen.

Balans per 31 december 2009

Activa

Passiva

Bank

10.101,45

Eigen vermogen

4.848,87

Toename EV

5.252,58

10.101,45

10.101,45

Resultaten 2009

Ontvangen Giften

256,00

Bijdrage Harten Twee

5.000,00

Bankkosten

- 3,42

Resultaat 2009

5.252,58

Menu