Steun het Nationaal Donor Monument

Kies een methode om de Stichting Nationaal Donor Monument te steunen:

De belangrijkste bronnen van inkomsten voor Stichting Nationaal Donor Monument (SNDM) zijn giften die wij van u krijgen en een zeer bescheiden winst bij de verkoop van artikelen uit de webshop. Verder ontvangt SNDM eenmaal per twee jaar subsidie van het Ministerie van VWS en vindt sponsoring plaats door diverse bedrijven en organisaties. Deze laatste inkomsten komen vrijwel volledig ten goede aan het tweejaarlijkse evenement de TransplantERENdag.

Voor de doelstelling van onze stichting, het beheren en onderhouden van het Nationaal Donor Monument in Naarden enerzijds, en het uitdragen van het Nationaal Donor Monument als symbool van dankbaarheid voor orgaandonatie anderzijds, kan SNDM uw bijdrage dan ook goed gebruiken. Overigens is in veel gevallen uw gift aftrekbaar van de belasting omdat de SNDM beschikt over een ANBI-verklaring. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

iDEAL
iDEAL

Doneer en geef online aan Stichting Nationaal Donor Monument via iDEAL.
Klik hier of klik op het logo van iDEAL. In een paar stappen stappen wordt u begeleid bij het direct via internet doneren.

0900-HELPONS
0900-HELPONS

Doneer en geef online aan Stichting Nationaal Donor Monument via 0900 HELPONS.
Klik hier of klik op het telefoonlogo. In een paar stappen wordt u begeleid bij het direct via internet doneren.

CreditCard
CreditCard

Doneer en geef online aan Stichting Nationaal Donor Monument via uw credit card.
Klik hier of klik op het logo van de credit card. In een paar stappen stappen wordt u begeleid bij het direct via internet doneren.

Internet bankieren
Internet bankieren

U kunt zelf rechtstreeks via uw bankrekening of girorekening geld doneren op IBAN NL26 RABO 0136 4836 31 t.n.v. de Stichting Nationaal Donor Monument te Hilversum.

Kadobon Online
Kadobon Online

Doneer en geef online aan Stichting Nationaal Donor Monument via Kadobon Online.
Klik hier of klik op het logo van Kadobon Online. In een paar stappen stappen wordt u begeleid bij het direct via internet doneren.

Schenkservice
Schenkservice

Vraag direct via Schenkservice een akte aan om fiscaal voordelig te doneren aan Stichting Nationaal Donor Monument. Klik hier of klik op het logo van Schenkservice.
Uw jaarlijkse donatie volledig aftrekken van de belasting? Een notariële akte maakt het mogelijk! Na het invullen van het formulier ontvangt u direct per e-mail een conceptakte en volmacht om te doneren aan Stichting Nationaal Donor Monument.

Wallie
Wallie

Doneer en geef online aan Stichting Nationaal Donor Monument via Wallie.
Klik hier of klik op het logo van Wallie. In een paar stappen stappen wordt u begeleid bij het direct via internet doneren.

Menu