Momenten van verdriet, maar ook van geluk. TransplantERENdag 2010

Op 5 juni verzorgde Stichting Transplantatie Nu! (STNu!) voor de zevende keer de TransplantERENdag, een prachtige herdenkingsbijeenkomst waarin het donorschap centraal staat.

Grote belangstelling
De TransplantERENdag die iedere twee jaar terugkeert, vond net als in 2008 plaats in de Grote Kerk te Naarden. Er was zeer veel belangstelling dit jaar. Op deze zonnige dag kwamen 700 mensen - getransplanteerden, nabestaanden van donoren, mantelzorgers, wachtenden en professionals uit het veld bijeen. Zij stonden samen stil bij dat moment waarop de één een dierbare verloor en de ander een nieuw leven tegemoet ging. Door de grote opkomst werd er dit jaar voor het eerst gebruikgemaakt van grote schermen, zodat iedereen de het programma volledig kon volgen.
Het koor Pro Musica en het blazersensemble van Brassband Schoonhoven maakten schitterende muziek waarin de emotie van de dag weerklonk. De kring van licht werd gevormd door zes deelnemers van de World Transplant Games (WTG) 2009. Zij staken kaarsen aan ter nagedachtenis aan de overledenen - de donoren.

Interessante sprekers
Er waren veel interessante sprekers, onder wie de voorzitter van Stichting 2 miljoen handtekeningen Rianne Miggels, die in haar toespraak wees op het belang van Actieve Donor Registratie, een beslissysteem waar ook STNu! voor strijdt.
Professor Dr. H.J. Metselaar hield een toespraak over orgaandonatie: ‘De vraag komt altijd onverwacht en op een triest moment’. Een moment waarop nabestaanden een keuze moeten maken, indien iemand niet geregistreerd staat. Als het gaat om het aantal donorgeregistreerden, is Nederland koploper in Europa, maar als het gaat om het aantal transplantaties, staat Nederland juist ergens onderaan de lijst. Peter van Roosmalen, een van de initiatiefnemers, gaf een korte update van de stand van zaken rondom het Nationaal Donor Monument. Daarbij gaf kunstenaar en ontwerper Egbert Hermsen toelichting bij het gekozen beeld: ‘de klim.’

Emotionele momenten
Het verhaal van nabestaande Jacques Molenaar over zijn dochter Evaline was aangrijpend. Doordat de 15-jarige Evaline zich als donor had laten registreren kregen een moeder van drie kinderen -die al vijf jaar op de wachtlijst stond- en twee andere mensen een nieuw leven.
André Lassooij, longgetransplanteerde, vertelde hoe blij en dankbaar hij is en nog altijd aan zijn donor denkt, die hem ´the gift of live´ heeft gegeven. In Australië tijdens de Word Transplant Games heeft André op de 100 meter sprint een gouden medaille gewonnen, die hij ter nagedachtenis aan Evaline overhandigde aan Jacques Molenaar: ‘als dank aan alle donoren want dat zijn onze helden.’
Ook de verhalen van Flip Schoonhoven – nabestaande, wiens echtgenote overleed en Claudia Mei die een lever en nier ontving waren zeer emotioneel. Door de aanwezigen werden hierbij heel wat tranen gelaten. Er waren veel verdrietige momenten, maar ook die van geluk. Maar vooral met dankbaarheid werd de dag beëindigd. Zoals op iedere Transplant-Erendag, werd het lied: ‘geef mij je hand’, ter afsluiting gezongen door alle aanwezigen in de kerk.

De TransplantERENdag werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door:
Nierstichting Nederland, Maag Lever Darm Stichting, Astellas Pharma, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Leverstichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Nederlandse Hartstichting, Vereniging Harten Twee en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Geef mij je hand
Geef mij ze allebei
Handen om te geven
Planten een nieuw leven
Heel dichtbij

Geef mij je hand
‘k voel de warmte rondom mij
met je hart gegeven
komt ’t wonder even
Heel dichtbij

Geef mij je hand
‘k zie je gezicht voor mij
samen het beleven
zo ben ik heel even
dichterbij.

Tekst: Nicole Faithfull, Wil Janssen
Foto: Else van Luxzenburg

Menu