Jaarverslagen

Hoewel er vanaf het jaar 2007 al activiteiten ontplooid werden voor het tot stand brengen van het Nationaal Donor Monument is de Stichting Nationaal Donor Monument formeel pas per 21 april 2010 opgericht. In de periode voorafgaand aan de oprichting werden de activiteiten binnen een projectgroep van de toenmalige Stichting Transplantatie Nu! uitgevoerd.

Via de onderliggende pagina's zijn de beknopte jaarverslagen (met activiteiten en financiële verantwoording) vanaf het jaar 2007 terug te vinden, dit eerst vanuit de projectgroep daarna vanuit de Stichting NDM.

Menu