Particulieren

U kunt Stichting Nationaal Donor Monument (SNDM) op verschillende manieren steunen. Hieronder treft u enkele mogelijkheden. Heeft u zelf een ander idee of vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@donormonument.nl.

Doe een eenmalige gift

U kunt er voor kiezen om zelf een gift over te maken op IBAN NL26 RABO 0136 4836 31 t.n.v. de Stichting Nationaal Donor Monument te Hilversum.

Ook is het mogelijk om online een donatie over te maken. Hiervoor heeft SNDM zich aangesloten bij de Stichting Geef Gratis. Deze organisatie biedt mogelijkheden om het monument te steunen. Zo kunt u niet alleen online geld doneren, maar ook online collecteren voor een gift aan SNDM die ten goede zal komen aan het donormonument.

Een periodieke schenking

Door periodieke schenkingen is SNDM voor langere tijd verzekerd van financiële steun. Dat betekent dat de stichting ook in de toekomst haar activiteiten kan voortzetten.

Organiseer een actie

Regelmatig ontvangt SNDM giften afkomstig uit georganiseerde acties. Met het hele bedrijf, een paar collega's, een groep vrienden, familieleden of helemaal alleen, worden uiteenlopende acties georganiseerd om geld voor SNDM in te zamelen.

Menu