Organisaties

Quote van een schenker:

"Uit dankbaarheid naar mijn onbekende donor en blijdschap dat ik dankzij die donor nog steeds leef, vier ik mijn transplantatiedag als een extra verjaardag!

Mijn familie komt dan langs en zij brengen cadeaus mee, waarvan ik vind dat die eigenlijk niet naar mij, maar naar mijn donor zouden moeten gaan. Met dit initiatief kan dat en dus vraag ik hen om geen cadeaus meer te geven, maar een bedrag te storten ten gunste van een NATIONAAL DONOR MONUMENT."

Welke organisaties steunen deze actie en/of hebben een link op hun website:

Bart Foundation
Bart Foundation

De Bart Foundation biedt jonge mensen met een ingrijpende ziekte de kans om hun ambitie waar te maken. De foundation wil deze bikkels helpen zich bewust te worden van het feit dat ze de kracht om hun ambitie te realiseren uit zichzelf kunnen en moeten halen. Dit willen wij doen op een constructieve en duurzame manier.

De Nederlandse Transplantatie Stichting
De Nederlandse Transplantatie Stichting

NTS - De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van publiek, donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

Professionals in de zorg en transplantatiepatienten vinden op deze website informatie over de medische zorg en procedures rond donatie en transplantatie van organen en weefsels.

Op https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/orgaandonatie vindt u een grote hoeveelheid informatie en materialen over donatie, speciaal voor nabestaanden, scholieren, gemeentes en andere doelgroepen.

Longtransplantatie.nl
Longtransplantatie.nl

Deze website is een portaal voor persoonlijke ervaringen met longtransplantaties en opgezet door Paul van den Elsaker, zelf longgetransplanteerd en penningmeester van de Stichting Nationaal Donor Monument.

Maag Lever Darm Stichting
Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting wil ziekten in het maag-, lever- en darmstelsel voorkomen en bestrijden. Daarom financiert de Maag Lever Darm Stichting onderzoek, geeft zij voorlichting en biedt zij zorg en ondersteuning aan patiënten, betrokkenen en hun organisaties.

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Cystic Fibrosis (CF) wordt ook wel taaislijmziekte genoemd en is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting. De aandoening is chronisch en niet te genezen.

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) is in 1986 opgericht voor patiënten met een aandoening van de lever en/of galwegen. De vereniging wil de belangen behartigen van patiënten met een aandoening van de lever en/of galwegen, voorlichting geven over deze ziekten en daarmee samenhangende ziektebeelden en waar mogelijk lotgenotencontact organiseren.

Stichting Sport en Transplantatie
Stichting Sport en Transplantatie

Stichting Sport en Transplantatie Heeft als doel: zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het tekort aan donororganen en daarmee de donorregistraties te stimuleren door actieve sportbeoefening door orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competatief nationaal en internationaal niveau.

Vereniging Harten Twee
Vereniging Harten Twee

De Vereniging Harten Twee is de belangenorganisatie voor iedereen die een hart- en/of longtransplantatie heeft ondergaan of daarvoor in aanmerking komt. Wij bieden steun en informatie, organiseren contact- en voorlichtingsbijeenkomsten en zetten ons in voor donorwerving en andere belangen van (toekomstig) getransplanteerden. Harten Twee is als patiëntenorganisatie reeds 25 jaar actief.

Menu