Gouden Klim

Het Nationale Donor Monument De Klim is opgericht ter ere van de donoren die hun organen en/of weefsels hebben afgestaan voor transplantatie. Het monument staat naast de Grote Kerk in Naarden.
Ieder jaar reikt het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument een 'Gouden Klim' uit, een vergulde replica van het monument in de vorm van een reversspeld. Deze onderscheiding gaat naar die persoon, personen of instellingen, die zich bovenmatig heeft/hebben ingespannen om bewustwording omtrent donatie en/of transplantatie te bevorderen.

In 2014 werd de eerste Gouden Klim uitgereikt. Deze ging naar de initiatiefnemers van het Nationaal Donor Monument Piet Legerstee en Paul van den Elsaker.

In 2015 was Joris Linssen de gelukkige die de Gouden Klim in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij met zijn programma 'Deel je leven' het onderwerp orgaandonatie bij het Nederlandse publiek op een bijzondere wijze onder de aandacht heeft gebracht.

In 2016 is de Gouden Klim uitgereikt aan Pia Dijkstra. Zij heeft zich bijzonder ingezet voor wijziging van de Transplantatiewet: iedere Nederlander is orgaandonor tenzij hij of zij bezwaar aantekent. Wij herinneren ons de emotionele ontlading toen haar wetsvoorstel met de kleinst mogelijke meerderheid van één stem werd aangenomen.

​In 2017 is de Gouden Klim postuum toegekend aan Jon van Rood van Eurotransplant. Eurotransplant faciliteert al vijftig jaar orgaantransplantatie en is uitgegroeid tot de grootste internationale organisatie. Zij zorgt voor de uitwisseling van organen. Jon van Rood was een van de initiatiefnemers van Eurotransplant.

In 2018 Door zijn inzet als voorzitter van “Stichting 2 Miljoen Handtekeningen “ is het wetsvoorstel “Donorregistratiesysteem” veranderd en heeft het bestuur van de stichting Nationaal Donor Monument besloten de Gouden Klim uit te rijken aan Menno Loos

In 2019 werd de Gouden Klim uitgereikt aan Hans Bart vanwege zijn onvermoeibare inzet om het patiëntenperspectief onder de aandacht te brengen van medische professionals. Hans was jarenlang directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Menu