Koninklijke onderscheiding

Eric Groot ontvangt lintje voor bewezen diensten.

Op 25 april jl. ontving Eric Groot een Koninklijke Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd onder andere geëerd voor zijn tomeloze inzet op het gebied van orgaandonatie en transplantatie in Nederland.

Eric zette zich jarenlang belangeloos in voor de Stichting Nationaal Donor Monument, Stichting Transplantatie Nu!, het Hepatitis Centrum Nederland, de Nederlandse Lever Patiëntenvereniging (NLV), Leverstichting Nederland en Stichting 2 miljoen handtekeningen. Tevens is hij medeoprichter van Morris Register Nederland.

Wij zijn trots dat de bijzondere maatschappelijke inspanningen van Eric zijn erkend door middel van een Koninklijke Onderscheiding.

Eric Groot (66) werd onder andere onderscheiden op grond van zijn inspanningen bij tal van organisaties op het gebied van de transplantatieproblematiek in Nederland. Burgemeester Fons Hertog van Huizen decoreerde hem als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Toen de vrouw van Eric in 2005 een levertransplantatie onderging, die helaas mislukte, ontstond binnen het bestuur van de toenmalige Stichting Transplantatie Nu! het idee om een Nationaal Donor Monument op te richten. Enkele jaren later kregen de plannen serieus gestalte en vier jaar geleden werd voor dat doel de Stichting Nationaal Donor Monument opgericht. Vanaf het moment dat de eerste stappen werden gezet is Eric binnen de stichting een constante factor geweest, totdat zijn gezondheid achteruit ging en hij moest stoppen met zijn activiteiten. Als (bestuurs)lid en later voorzitter heeft hij zeer actief richting gegeven aan de organisatie met als doel dankbaarheid te genereren van getransplanteerden aan hun donor en daarnaast het aantal orgaan- en weefseltransplantaties te vergroten. Het monument, dat in de herfst van 2011 werd onthuld, is een plek waar getransplanteerden hun anonieme donor kunnen bedanken. Daarnaast is het monument bedoeld als gedenkplaats en ontmoetingsplaats voor de nabestaanden van donoren.

Bestuur Stichting Nationaal Donor Monument

Menu