Joris Linssen draagt de Gouden Klim op aan de deelnemers van ‘Deel je leven’

Onder luid applaus van zo’n 40 genodigden nam KRO-NCRV presentator Joris Linssen op
14 oktober jl. in het stadhuis van Naarden de Gouden Klim in ontvangst. De onderscheiding werd hem opgespeld door Gerard Boekhoff, voorzitter van de Stichting Nationaal Donor Monument, initiatiefnemer van deze jaarlijkse blijk van erkenning. De Gouden Klim bestaat uit een vergulde replica van het Nationaal Donor Monument De Klim, in de vorm van een reversspeld.

Vanwege het slechte weer was de uitreiking verplaatst naar het historische Naarder stadhuis. Hier wachtte alle gasten een warme en droge ontvangst, onder het genot van een hapje en drankje.

Burgemeester van Naarden, mevrouw Joyce Sylvester opende de bijeenkomst met een inspirerend verhaal waarom Naarden zo trots is dat het Nationaal Donor Monument juist daar is gevestigd. In een prachtige beeldspraak verbond zij de cirkel die de verdedigings- werken om Naarden-Vesting vormen met de cirkel van het sterven van een donor en het doorgeven van het leven aan een onbekende ontvanger. Dood en leven komen daarmee samen, in een symbolische oneindigheid.

Daarna nam Gerard Boekhoff het woord en beschreef waarom de jury (het bestuur van Stichting Nationaal Donor Monument) unaniem besloten had dat Joris Linssen dit jaar de onderscheiding verdient: “Met het televisieprogramma ‘Deel je leven’ heeft Joris Linssen het onderwerp orgaandonatie bij een groot deel van het Nederlandse publiek op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht. Met zijn unieke werkwijze maakte hij het mogelijk om op een integere en indrukwekkende wijze een inkijkje te krijgen in het leven van mensen die dringend een orgaan nodig hebben. Doordat veel verschillende verhalen, aspecten en organen aan bod zijn gekomen bracht hij het brede spectrum van orgaandonatie bij een groot publiek. Daarmee heeft hij op een buitengewone manier bijgedragen aan een positieve bewustwording omtrent orgaandonatie.”

En toen kwam het moment waarom het allemaal begonnen was: de uitreiking van de Gouden Klim. Joris nam deze met veel dank in ontvangst, evenals de bijbehorende oorkonde en bloemen. Hij maakte in zijn dankwoord de aanwezigen deelgenoot van zijn band met de deelnemers van ‘Deel je leven’ door één voor één kort met hen in te gaan op hetgeen zij samen tijdens de opnamen van het programma hebben meegemaakt.
Ook bedankte hij de makers van het programma, die hem in brede zin hebben ondersteund en in staat hebben gesteld het programma op deze wijze te realiseren.

Een quote van zijn hand, na afloop: “Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding. Ik raakte bij het maken van Deel je Leven onder de indruk van de kracht van de mensen die ik mocht volgen. Hoe een ziek kind haar ouders troost. Of hoe een patiënt die nieuwe longen krijgt, zich oprecht zorgen maakt over de familie van de overleden donor. De liefde die mijn gasten voor elkaar toonden, heeft me echt geraakt. Net als de moed der wanhoop van ouders met een ziek kind, die letterlijk in de wachtkamer van de dood zitten. Ik waardeer het enorm dat onze gasten bij deze cruciale momenten in hun leven onze camera toelieten. Voor mij zijn zij echte helden. Ik draag deze prijs dan ook op aan alle deelnemers aan ons programma.”

Aan het einde van de bijeenkomst werd alsnog het Nationaal Donor Monument De Klim bezocht, dat ondanks regen en wind, mensen blijft ontroeren.

Menu