De Gouden Klim 2018 voor Menno Loos

Dit jaar ontvangt Menno Loos op vrijdag 19 oktober 2018; tijdstip: van 15.30 uur tot 17.30 uur; de waarderingsspeld De Gouden Klim.

Lokatie: Restaurant De Kapschuur, Kerkpad 1 in Naarden-Vesting(naast ons Monument)

Als dank en waardering reikt de Stichting Nationaal Donor Monument sinds 2014 jaarlijks tijdens de Donorweek een Gouden Klim uit aan een persoon of instelling die zich bovenmatig heeft ingespannen om bewustwording omtrent Orgaan- en Weefsel- donatie en/of transplantatie te bevorderen. De Gouden Klim is een vergulde replicaspeld van het Nationaal Donor Monument.

Menno Loos krijgt voor zijn inzet betreffende het ADR (Active Donor Registratie) de waarderingsspeld ‘De Gouden Klim’ uitgereikt. Mede door zijn inzet als voorzitter van “Stichting 2 Miljoen Handtekeningen “ is het wetsvoorstel “Donorregistratiesysteem” veranderd en heeft het bestuur van de stichting Nationaal Donor Monument besloten de Gouden Klim uit te rijken aan Menno Loos.

Het Nationaal Donor Monument staat in Naarden en heet ‘De Klim’. Het is een blijvend monument om mensen te eren die hun weefsels of organen beschikbaar hebben gesteld voor transplantatie. Ieder jaar in de Donorweek wordt een kleine, vergulde, replica uitgereikt aan die persoon of organisatie die zich op een bijzonder manier heeft ingezet voor orgaandonatie en transplantatie.

Inzet Menno Loos:

Menno Loos is voorzitter van Stichting 2 Miljoen Handtekeningen.

De 2MH-club is als burgerinitiatief eind 2007 van start gegaan. Een zestal betrokken burgers wilde zo mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, nu en in de toekomst, meer perspectief bieden.

Het tekort aan donororganen in Nederland is een schrijnend probleem, waar ondanks het masterplan orgaandonatie tot dusver geen structurele oplossing voor is gevonden. De donorproblematiek lijkt voor de burger, ondanks de BNN Donorshow en allerhande voorlichtingscampagnes, nog een ver-van-zijn-bed-show. Het resultaat is dat 60% van de Nederlanders niet zelf beslist. Dat is de reden dat wij aandacht geven aan orgaandonatie en destijds een burginitiatief (petitie) zijn gestart. Zodat burgers uiteindelijk worden aangezet tot registratie, gebaseerd op een weloverwogen keuze: wel of geen donor worden. Er zijn namelijk helaas nog veel mensen die het eind van de wachtlijst voor een donororgaan niet halen.

Na ruim 10 jaar strijden voor Actieve Donorregistratie waren wij van 2 Miljoen Handtekeningen opgelucht dat op 13 februari uiteindelijk een meerderheid Eerste Kamer zich ook had uitgesproken voor de wetswijziging. Na vele gesprekken met deskundigen in antwoorden van Pia Dijkstra op de vragen die bij de senaat leefden een weloverwogen keuze.

Menu