Wie is wie

De Klim

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaat uit de volgende personen:

Hayo-Patrick Angerman, Voorzitter
hayo@donormonument.nl

Jean Vossen, Secretaris / Penningmeester
jean@donormonument.nl

Kleis Willemstein, PR & communicatie
kleis@donormonument.nl

Hans Vinck, Webmaster
hans@donormonument.nl

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Het initiatief tot het oprichten van het Nationaal Donor Monument werd genomen door:
Piet Legerstee, voormalig bestuurslid

Menu