Wie is wie

De Klim

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaat uit de volgende personen:

Erik Wijtsma, Voorzitter
erik@donormonument.nl

Kleis Willemstein, Vicevoorzitter
kleis@donormonument.nl

Jean Vossen, Secretaris / Penningmeester
jean@donormonument.nl

Frank Wind, Communicatie
frank@donormonument.nl

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Het initiatief tot het oprichten van het Nationaal Donor Monument werd genomen door:
Piet Legerstee, voormalig bestuurslid

Menu