Wie is wie

De Klim

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter, vacature

Kleis Willemstein, Vicevoorzitter
kleis@donormonument.nl

Jean Vossen, Secretaris / Penningmeester
jean@donormonument.nl

Klaas Elling, Bestuurslid
klaas@donormonument.nl

Stef Stienstra, Bestuurslid
stef@donormonument.nl

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Het initiatief tot het oprichten van het Nationaal Donor Monument werd genomen door:
Piet Legerstee, voormalig bestuurslid

Menu