Wie is wie

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument bestaat uit de volgende personen:

Hayo-Patrick Angerman, Voorzitter
hayo@donormonument.nl

Jean Vossen, Secretaris / Penningmeester
jean@donormonument.nl

Klaas Elling, PR en communicatie
klaas@donormonument.nl

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Het initiatief tot het oprichten van het Nationaal Donor Monument werd genomen door:
Piet Legerstee, voormalig bestuurslid