TransplantERENdag 2014

Op zaterdag 14 juni a.s. wordt opnieuw de TransplantERENdag georganiseerd in de Grote Kerk in Naarden. Vanaf 13.00 uur is er ruimte om een ogenblik stil te staan bij het Nationaal Donor Monument, naast de kerk, en om 13.30 uur begint het officiële programma.
Het thema van deze bijeenkomst is:

IK LEEF
terugkijken, eren, vooruitkijken en vieren

Sinds het najaar van 2011 staat op het plein naast de Grote Kerk in Naarden het Nationaal Donor Monument. Elke twee jaar wordt hier de TransplantERENdag georganiseerd. Getransplanteerden en hun dierbaren, nabestaanden van donoren, en donoren die bij leven gegeven hebben, komen bij elkaar voor een middag van terugkijken, eren, vooruitkijken en vieren.

Evenals voorgaande keren belooft de TransplantERENdag 2014 een bijzondere bijeenkomst te worden, met een programma dat volledig aansluit bij het gekozen thema.

Wilt u aan deze dag deelnemen? U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden – graag vóór 8 juni a.s. – via het aanmeldformulier.

Voorbereidingscommissie TransplantERENdag

Menu