Doel van het Nationaal Donor Monument!

Wanneer iemand een orgaantransplantatie krijgt, weet hij of zij vaak niet wie het orgaan heeft gedoneerd. Voor getransplanteerden is hun donor een held, omdat deze hen een tweede leven heeft gegeven. Zij kunnen echter meestal niet in contact komen met nabestaanden om deze dankbaarheid te tonen.

Het Nationaal Donor Monument is een monument ter herinnering aan alle anonieme donoren die hun organen hebben afgestaan. Het donormonument is een plaats waar getransplanteerden hun donor kunnen bedanken. Daarnaast is het een plek waar nabestaanden van donoren troost kunnen vinden, want door de keuze van hun familielid of vriend hebben anderen een nieuwe kans gekregen.

Positieve aandacht voor orgaandonatie

Er is op dit moment een groot tekort aan orgaandonoren in Nederland. De problematiek rond orgaandonatie- en transplantatie is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Het Nationaal Donor Monument brengt het onderwerp orgaandonatie juist op een positieve manier onder de aandacht, door te laten zien dat Nederland blij mag zijn met degenen die wél kiezen om hun organen af te staan. Het monument draagt, als nationaal symbool van donorschap, bij om degenen die nog geen orgaandonor zijn te stimuleren ook donor te worden.

Op dit moment vinden wij donoren helden, waar geen monument groot genoeg voor is! De Stichting Nationaal Donor Monument is van mening dat iedereen held zou moeten willen zijn en dat “donor” zijn vanzelfsprekend wordt.

Donor zijn? Dat doe je voor elkaar!

Onthulling Monument!

Op 21 oktober 2011 vond de feestelijke onthulling plaats van het Nationaal Donor Monument in Naarden. In het bijzijn van zo’n 400 aanwezigen openden Erica Terpstra en burgemeester van Naarden Joyce Silvester de enorme cadeauverpakking rondom het monument, waarna honderden ballonnen opstegen. De onthulling van het monument was onderdeel van de Donorweek. Tijdens deze week worden mensen door middel van diverse acties gewezen op het belang van donorregistratie.

Peter van Roosmalen, oud-voorzitter Stichting Nationaal Donor Monument: “Het Nationaal Donor Monument is een cadeau van alle getransplanteerden aan hun anonieme orgaandonor. Zo hopen we ook anderen te inspireren om orgaandonor te worden. Het Nationaal Donor Monument is dan ook onze manier om te zeggen: donoren bedankt!”.

De feestelijke onthulling was niet alleen een mooi moment voor de vele aanwezige getransplanteerden, maar ook voor nabestaanden van donoren. Voor hen is het Nationaal Donor Monument een plek van troost, want door de keuze van hun naasten hebben anderen een kans op een nieuw leven gekregen. Tijdens het programma in de Grote Kerk werd onder andere door Piet Legerstee verteld over hoe het initiatief voor een nationaal monument jaren geleden is ontstaan en hoe het monument uiteindelijk met hulp van vele sponsoren en betrokkenen tot stand is gekomen. Ook kwamen getransplanteerde Paul van den Elsaker en nabestaande van een donor Ida Welbers aan het woord. Zij vertelden wat het Nationaal Donor Monument voor hen betekent.

Stap voor Stap de Klim

"de Klim"

Het Nationaal Donor Monument bestaat uit het beeld 'de Klim'. Het staat symbool voor enerzijds een getransplanteerde die dankzij zijn donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft. Het monument is ontworpen door Egbert Hermsen en uitgevoerd door kunstenaar Ben Overkamp. Het monument bevindt zich bij de Grote Kerk van Naarden.

TransplantERENdag 2018

TransplantERENdag 2018

TransplantERENdag 2018 LEVENSLIED terugkijken, eren, vooruit kijken, vieren.
Bekijk het verslag
De bloemenpot

De bloemenpot

Uw financiële steun kan o.a. bijdragen aan de dagelijks (verse) bloemen bij het monument.
Financiele steun

Menu