De Rode Loper

De Rode Loper is een jaarlijks wandelevenement rond de Grote Kerk te Naarden en wordt georganiseerd door de Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging Nederland.

Het doel is geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

In 2017 is de Stichting Nationaal Donor Monument gevraagd acte de presence te geven, waaraan wij gaarne gevolg hebben gegeven.

Menu