TransplantERENdag 2018

 

TransplantERENdag 2018

LEVENSLIED
terugkijken, eren, vooruit kijken, vieren
zaterdag 9 juni 2018
aanvang officieel programma 14.30 uur
Grote Kerk Naarden

HET VORMGEVEN VAN DANKBAARHEID

Wij, getransplanteerden, zijn er ons ten zeerste van bewust dat wij een betere gezondheid en vaak zelfs ons leven veelal te danken hebben aan een anonieme en overleden persoon die donor was.
We begrijpen tegelijkertijd ook dat ons geluk parallel loopt aan het verdriet en de rouw van de achterblijvers. Als we onze tweede levenskans aan een donor bij leven danken, is er geen sprake van rouw zoals bij bovengenoemde nabestaanden, en is het voor de getransplanteerde bovendien makkelijker om dankbaarheid rechtstreeks te tonen aan de gulle gever.

Het kunnen vormgeven van dankbaarheid is voor getransplanteerden en hun naasten vaak een belangrijk onderdeel van het herstel. Deze dank kan tevens voor achterblijvers van donoren tot troost zijn of worden. Ook donoren die bij leven hebben gegeven en andere betrokkenen blijken de TransplantERENdag in zijn huidige vorm ten zeerste te waarderen. Niet iedereen is echter altijd in staat om concreet vorm te geven aan de soms overweldigende ervaringen en gevoelens.

Sinds 2011 staat naast de Grote Kerk in Naarden het Nationaal Donor Monument. Dit beeld, “De Klim” geheten, staat symbool voor enerzijds een orgaan getransplanteerde die dankzij een donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet en rouw klimt.

In de Grote Kerk en bij het Nationaal Donor Monument te Naarden wordt elke twee jaar de TransplantERENdag georganiseerd. Dit is een bijzondere bijeenkomst waar alle betrokkenen samenkomen om elkaars verhalen en passende muziek te beluisteren en elkaar informeel te ontmoeten.

Ook bij de elfde editie van deze bijzondere dag in 2018 eren wij allereerst de donoren bij leven en de overleden personen die donor waren en hun nabestaanden, die vaak voor een moeilijke en ingrijpende beslissing stonden. Een vijftal mensen vertelt – aan de hand van een lied dat hen in die tijd van grote onzekerheid en beproeving tot steun was – over ziekte, doodsdreiging, transplantatie en donatie, en over de weg terug naar het leven van hier en nu. De zesde betrokkene vertelt zijn verhaal niet in woorden, maar in de vorm van gitaarspel. Wij nodigen u allen hartelijk uit om deze bijzondere middag bij te wonen. Na het meer formele deel is er natuurlijk voldoende tijd en ruimte om elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

U kunt zich hier aanmelden.

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument - organisator van de TransplantERENdag -

namens deze,

Hayo-Patrick Angerman

Voorzitter

PROGRAMMA ZATERDAG 9 JUNI 2018

Bij aankomst is er de gelegenheid om bij het Donor Monument “ De Klim” een ogenblik stil te staan of bloemen neer te leggen. Ook kunt u hier een briefje met een persoonlijke boodschap achterlaten. Enkele van deze ‘gedachten briefjes’ worden tijdens de bijeenkomst anoniem voorgelezen en in een later stadium worden ze alle op de website van onze stichting gezet.

Indien u wat vroeg bent zijn er diverse mogelijkheden in de nabijheid van het Donor Monument om iets te nuttigen.

14.00 uur Ruimte voor een persoonlijk moment bij het Nationaal Donor Monument (De Grote Kerk opent om 14.00 uur haar deuren; daar wordt vooraf koffie of thee geserveerd)
14.30 uur Bijeenkomst in de Grote Kerk
16.00 uur Informeel samenzijn

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsors Nierstichting Nederland en Astellas Pharma, en verder Nederlandse Transplantatie Stichting, Ministerie van VWS, Leverstichting, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Harten Twee, Nederlandse Hartstichting en de medewerking van alle vrijwilligers.