TransplantERENdag

Plotseling verlies je een dierbare. In alle ellende en rouw bij het sterfbed komt een arts aan de nabestaanden vragen of de organen van de overledene gebruikt mogen worden als donororganen. De moed en kracht van de nabestaanden om deze vraag met “ja” te beantwoorden, zijn bewonderenswaardig.

Om deze mensen, en uiteraard de donoren zelf, te eren, wordt om de twee jaar een TransplantERENdag georganiseerd. Zonder die onzelfzuchtige donoren en de ruimhartige nabestaanden, die toestemming hebben gegeven voor donatie, zouden veel patiënten die wachtten op een donororgaan, niet meer in leven zijn.

Hommage aan de donoren

De TransplantERENdag is een dag waarop nabestaanden van donoren, en getransplanteerden samenkomen om stil te staan bij dat moment waarop de één een dierbare verloor en de ander een nieuw leven tegemoet ging.

De meeste getransplanteerden hebben hun eigen herdenkingsdag: de transplantatiedag, een tweede maar belangrijke ‘verjaardag’. Maar er zijn ook getransplanteerden die juist die dag niet willen vieren uit respect voor hun donor. Er is immers iemand overleden?

Voor sommige getransplanteerden is het wel eens een worsteling om uiting aan hun gevoelens te geven. Ze kennen de donor niet en kunnen de nabestaanden dus niet bedanken voor de ‘gift voor leven’. Positief gevolg van deze worsteling is dat mensen zich creatief gaan uiten in gedichten, tekeningen of muziek. Deze TransplantERENdag kan daardoor omlijst worden met harmonieuze muziek en mooie woorden. De TransplantERENdag is bedoeld om getransplanteerden en nabestaanden van donoren met elkaar in contact te brengen. Een nabestaande vertelt hoeveel troost hij/zij put uit de gedachte dat het leven van één of meerdere patiënten is gered door het doneren van organen. Getransplanteerden op hun beurt geven blijk van hun dankbaarheid en vreugde. Dankzij de donor hebben ze een nieuw, kwalitatief beter leven gekregen. Door het voordragen van zelf geschreven gedichten, brieven of korte teksten verwoorden de sprekers namens iedereen die zij vertegenwoordigen gevoelens van diep respect voor die mens die bij leven al aan de toekomst van een ander dacht.


N.B. Vanwege privacygevoeligheid beschikken wij nooit over gegevens van mensen die getransplanteerd zijn, donoren of nabestaanden. Medewerkers van (transplantatie)ziekenhuizen zorgen er zelf voor dat de uitnodiging voor de TransplantERENdag bij de juiste personen terecht terechtkomt. De voorbereidingscommissie van de TransplantERENdag is hen zeer erkentelijk dat zij iedere keer weer bereid zijn ons op deze manier te helpen.
 

 

Sponsoren TransplantERENdag