TransplantERENdag

 

TransplantERENdag

terugkijken, eren, vooruit kijken, vieren

Je bent ziek, ernstig ziek. Je behandelend arts vertelt dat alle verdere behandelingen niet meer zullen leiden tot genezing, het is nu levensbedreigend. Alleen een orgaantransplantatie kan nog redding brengen. Je wordt gescreend, komt op de wachtlijst en moet geduld oefenen. Komt een transplantatie op tijd?

 

Plotseling verlies je een dierbare. In alle ellende en rouw bij het sterfbed komt een arts aan de nabestaanden vragen of de organen van de overledene gebruikt mogen worden als donororganen. De moed en kracht van de nabestaanden om deze vraag met “ja” te beantwoorden, zijn bewonderenswaardig.

Om deze mensen, en uiteraard de donoren zelf, te eren, wordt om de twee jaar een TransplantERENdag georganiseerd. Zonder die onzelfzuchtige donoren en de ruimhartige nabestaanden, die toestemming hebben gegeven voor donatie, zouden veel patiënten die wachtten op een donororgaan, niet meer in leven zijn.

HET KUNNEN VORMGEVEN VAN DANKBAARHEID

Wij, getransplanteerden, zijn er ons ten zeerste van bewust dat wij een betere gezondheid en vaak zelfs ons leven veelal te danken hebben aan een anonieme en overleden donor.
We begrijpen tegelijkertijd ook dat ons geluk parallel loopt aan het verdriet en de rouw van de achterblijvers.

Als we onze tweede levenskans aan een donor bij leven danken, is er geen sprake van rouw zoals bij bovengenoemde nabestaanden en is het voor de getransplanteerde bovendien makkelijker om dankbaarheid rechtstreeks te tonen aan de gulle gever.

Het kunnen vormgeven van dankbaarheid is voor getransplanteerden en hun naasten vaak een belangrijk onderdeel van het herstel. Deze dank kan tevens voor achterblijvers van overleden donoren tot troost zijn of worden. Niet iedereen is echter altijd in staat om concreet vorm te geven aan deze soms overweldigende gevoelens.

Sinds 2011 staat naast de Grote Kerk te Naarden het Nationaal Donor Monument. Dit beeld, “De Klim” geheten, staat symbool voor enerzijds een orgaangetransplanteerde die dankzij een donor naar een nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet en rouw klimt.

In de Grote Kerk en bij het Nationaal Donor Monument te Naarden wordt elke twee jaar de TransplantERENdag georganiseerd. Dit is een bijzondere bijeenkomst waar getransplanteerden en hun naasten, nabestaanden van donoren, donoren bij leven en andere betrokkenen samenkomen om elkaars verhalen en passende muziek te beluisteren en om elkaar te ontmoeten.

De eerstvolgende TransplantERENdag wordt gehouden op zaterdag 9 juni 2018.

U kunt zich hier aanmelden.

N.B. Vanwege privacy-gevoeligheid beschikken wij nooit over gegevens van mensen die getransplanteerd zijn, donoren of nabestaanden.
Medewerkers van (transplantatie)ziekenhuizen zorgen er zelf voor dat de uitnodiging voor de TransplantERENdag bij de juiste personen terecht terechtkomt.

De voorbereidingscommissie van de TransplantERENdag is hen zeer erkentelijk dat zij iedere keer weer bereid zijn ons op deze manier te helpen.

Sponsoren TransplantERENdag